Články

Medaile k letošnímu předávání Nobelovy ceny za mír je poprvé v historii ražena z certifikovaného zlata!

Letošním laureátem Nobelovy ceny míru se stal tuniský Kvartet pro národní dialog (čtveřice občanských a profesních organizací v Tunisku), který se podle Nobelova výboru významně podílel na budování demokratických podmínek po nepokojích v zemi v roce 2011. Medaile, která bude této organizaci 10. prosince 2016 na radnici v Oslu předána, byla vyrobena z certifikovaného zlata. Numismat byl vyražen Norskou mincovnou, jejímž vlastníkem je společnost Samlerhuset Group. Tu v České republice reprezentuje její pobočka Národní Pokladnice. Použitím certifikovaného zlata pro výrobu Nobelovy ceny za mír se společnost Samlerhuset v kooperaci s Aliancí pro zodpovědnou těžbu snaží poukázat na nevhodné podmínky ve zlatých dolech a jejich negativní dopad na životní prostředí.

vyroba_medaile1

Těžba zlata tvoří jeden z nejdůležitějších zdrojů příjmů pro velké množství chudých komunit v Latinské Americe, Africe a Jihovýchodní Asii. Přestože 85-90% zlata těženého na celém světě pochází z velkých dolů, jež jsou regulovány národními a mezinárodními standardy, je zde stále 10-15% nekontrolované těžební produkce, která ovšem zaměstnává více než 10 miliónů lidí – neboli 90% světových horníků. Tyto doly neposkytují svým horníkům vhodné pracovní podmínky a svým nezodpovědným chováním poškozují životní prostředí.

V těchto nekontrolovaných dolech probíhá extrakce zlata často ručně, za velmi obtížných podmínek.  Získávání zlata z nerostů provádějí sami horníci, bez odborného zaškolení a k jeho čištění mnohdy používají nebezpečné látky jako je rtuť, která je vysoce nebezpečná jak pro ně, tak pro jejich okolí. Provozovatelé těchto dolů často nedisponují nutnými povoleními od příslušných úřadů a tím komplikují život milionů lidí.

Snahou Organizace ARM (Aliance pro zodpovědnou těžbu) v kooperaci s Norskou mincovnou a společností Samlerhuset (Národní Pokladnice) je postupná transformace drobných těžebních společností v sociálně a environmentálně zodpovědné subjekty. Takovými se doly mohou stát pouze získáním příslušné certifikace. Tato certifikace je vydávána pouze společnostem, které poskytují svým zaměstnancům vyhovující pracovní podmínky, nezatěžují životní prostředí zakázanými látkami a používají takové metody těžby zlata, které neohrožují pracovníky, jejich blízké ani okolí těžby. Například šperkařský průmysl již podnikl mnoho iniciativních kroků k nastolení fungování odpovědných dodavatelských řetězců, mincovní průmysl má ovšem v této oblasti stále co dohánět.  Společnost Samlerhuset společně se svými partnery doufá, že použitím certifikovaného zlata k výrobě Nobelovy ceny za mír v podobě medaile se podaří poukázat na nevyhovující způsob řízení těchto dolů a díky analogii významu Nobelovy ceny a zodpovědným přístupem k lidem a životnímu prostředí se podaří poukázat na existenci cesty, která povede ke zlepšení podmínek a postupné přeměně.

vyroba-medaile

„Spolupráce s ARM se nevztahuje pouze k medaili, udílené na Nobelových cenách nebo k profitu naší společnosti. Chceme preciznější kontroly zlata, ze kterého jsou raženy mince a medaile a samozřejmě také více hráčů na trhu z malých produkcí, kteří budou poskytovat svým odběratelům certifikované zlato z malých dolů.  Zpracované závěry naší inciativy jasně ukazují, že certifikace zlata nejen pozitivně ovlivní trh jako takový, ale současně se kladně odrazí na pracovních podmínkách tamních horníků, jejich platovém ohodnocení a tím samozřejmě stoupne kvalita života celých lokálních komunit,“ dodává Ole Bjørn Fausa, zakladatel a výkonný ředitel společnosti Samlerhuset a majitel Norské mincovny.

„Skutečnost, že Nobelova cena za mír je vyrobena z certifikovaného zlata je obrovským uznáním pro všechny těžební společnosti světa, které bojují za férové podmínky při těžbě zlata. Tato iniciativa rovněž ukazuje, že i pro malé produkce je zcela možné tuto certifikaci získat a vlastním přičiněním tak pozitivně ovlivnit široké sociální a životní prostředí.  Jsme opravdu velmi vděční, že se díky společnosti  Samlerhuset a Norské mincovně bude od letošního roku vyrábět medaile věnovaná vítězům Nobelovy ceny za mír z certifikovaného zlata. Svým počinem tak udávají správný a silný příklad a já pěvně věřím, že ostatní je budou následovat, “ říká Kenneth Porter z Aliance pro zodpovědnou těžbu (ARM).

Norská mincovna a společnosti skupiny Samlerhuset využívají již léta ověřené dodavatele. Zlato, které používají pro výrobu, pochází samozřejmě také z recyklovaných zdrojů, jež jsou zpracovávány ekologicky šetrnou cestou. Pouze 33% z celkového trhu se zlatem se však skládá z recyklovaného zlata, zbývajících 67% procent se nově vytěží. Spotřeba zlata pro potřeby mincovního průmyslu činila v roce 2014 256 tun, což odpovídá přibližně 6% z celkové poptávky. Právě z tohoto důvodu je důležité opatřit pro malé provozovatele dolů oficiální certifikace a současně zůstat atraktivní pro provozovatele dolů, kteří již certifikaci mají.

„Dolům, které získají certifikaci, nabízíme nesporné výhody. Jejich zlato je vykupováno za férovou cenu a navíc jsou podporováni dalšími finančními prostředky, které mohou využít pro zlepšení svého podnikání nebo sociální projekty podporující jejich zaměstnance a komunity, ve kterých žijí, “ říká Kenneth Portet.

„Malé necertifikované doly tvoří sice pouze 10-15% celkové produkce zlata, ale zaměstnávají 90% horníků na celém světě!  Desítky miliónů lidí jsou touto skutečností přímo nebo nepřímo denně ovlivňováni. Je proto velmi důležité, aby si všichni ti, kteří zlato z těchto produkcí využívají, uvědomili všechny problémy a dopady, jež jsou touto produkcí způsobovány, “ říká Kjell Wessel, výkonný ředitel Norské mincovny.

Všichni účastníci projektu přiznávají, že tato transformace je dlouhodobým procesem, ale pokud nebudou podniknuty žádné kroky, stane se situace neudržitelnou.

vyroba_medaile

O společnosti Samlerhuset Group

Samlerhuset Group patří mezi přední světové distributory pamětních mincí a medailí s hlavním sídlem v Amsterdamu. Pobočky skupiny Samlerhuset najdete mimo jiné v Dánsku, Estonsku, Finsku, Norsku, Polsku, Švédsku, Velké Británii, Číně a také v České republice. Skupina je majitelem Norské mincovny a disponuje rovněž podíly ve státních mincovnách Finska a Švédska. Společnost distribuuje mince více než 50 světových mincoven.

O Národní Pokladnici

Česká pobočka skupiny Samlerhuset se nesoustředí jen na distribuci pamětních mincí a medailí. Národní Pokladnice je vyhledávána také klienty se zájmem o obtížně dostupné numismatické unikáty. Společnost vydává též vlastní emise. Do její nabídky patří zejména zlaté a stříbrné kolekce medailí i mincí, připomínající slavné osobnosti, události nebo pamětihodnosti historie i současnosti českého národa. Národní Pokladnice emituje také exkluzivní produkty v nízkých limitacích. Každý rok představí na trhu několik kilogramových medailí z ryzího stříbra či zlata nebo numismaty plátované několika druhy drahých kovů či zušlechtěné drahými kameny. Společnost spolupracuje mimo jiné s numismatickým oddělením Národního muzea, s neziskovou společností Post Bellum – Paměť národa a řadou významných českých institucí, je rovněž oficiálním partnerem České národní banky.

2 Shares

One Comment

  1. Možná, že je z čistého zlata, ale lidé, kteří tyto medaile získávající rozhodně zlatý charakter nemají a spíše krev na rukou… např. Jásir Arafat, Barack Obama, Evropská unie, …

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..