Historie a zajímavosti

Historie a zajímavosti

Zlato v dobách socialismu

Jak pohlížel stát na vlastnění většího množství zlata v držen soukromé osoby v době socialismu v ČSSR. Zlato je ve smyslu devizového zákona č. 142/1970 Sb. devizovým prostředkem. Podle tohoto zákona se zlatem se rozumí zlato ve stavu nezpracovaném nebo polotovarech, […]